57 ( )

22-31 ,

9 (31 2004 .)
1 Motylev, Alexander 5.5 2-11 Rustemov, Alexander 5.5 1-0
2 Timofeev, Artyom 5.5 12-8 Smirnov, Pavel 5.5 1/2
3 Korotylev, Alexey 5.5 20-9 Inarkiev, Ernesto 5.5 1/2
4 Jakovenko, Dmitry 5 14-24 Khismatullin, Denis 5 1-0
5 Kharlov, Andrei 4.5 10-3 Filippov, Valerij 4.5 1/2
6 Kobalia, Mikhail 4.5 4-13 Sorokin, Maxim 4.5 1/2
7 Bocharov, Dmitry 4.5 19-5 Lastin, Alexander 4.5 1-0
8 Dvoirys, Semen I. 4.5 6-25 Kosyrev, Vladimir 4.5 1/2
9 Belozerov, Andrei 4.5 22-17 Shariyazdanov, Andrey 4 1/2
10 Gajsin, Evgenij 4 34-7 Galkin, Alexander 4 1/2
11 Rublevsky, Sergei 4 1-26 Iskusnyh, Sergei 3.5 1-0
12 Kornev, Alexei 3.5 15-32 Yudin, Sergei 3.5 1/2
13 Ulibin, Mikhail 3.5 16-21 Sherbakov, Ruslan 3.5 1/2
14 Kiriakov, Petr 3.5 18-28 Khairullin, Ildar 3.5 1/2
15 Novikov, Maxim 3 31-33 Maletin, Pavel 3.5 0-1
16 Yagupov, Igor 3 29-30 Loskutov, Oleg 2.5 1-0
17 Vorobiov, Evgeny E. 3 23-35 Frolov, Denis 2 1/2
18 Nazarov, Nikolay 0.5 36-27 Yandemirov, Valeri 2.5 0-1

 

8 (30 2004 .)
1 Korotylev, Alexey 5 20-12 Timofeev, Artyom 5 1/2
2 Khismatullin, Denis 4.5 24-2 Motylev, Alexander 5 1/2
3 Inarkiev, Ernesto 4.5 9-14 Jakovenko, Dmitry 5 1-0
4 Rustemov, Alexander 4.5 11-19 Bocharov, Dmitry 4.5 1-0
5 Smirnov, Pavel 4.5 8-1 Rublevsky, Sergei 4 1-0
6 Kosyrev, Vladimir 4 25-10 Kharlov, Andrei 4 1/2
7 Sorokin, Maxim 4 13-6 Dvoirys, Semen I. 4 1/2
8 Galkin, Alexander 3.5 7-22 Belozerov, Andrei 4 1/2
9 Iskusnyh, Sergei 3.5 26-3 Filippov, Valerij 3.5 0-1
10 Lastin, Alexander 3.5 5-16 Ulibin, Mikhail 3.5 1-0
11 Khairullin, Ildar 3.5 28-4 Kobalia, Mikhail 3.5 0-1
12 Sherbakov, Ruslan 3 21-15 Kornev, Alexei 3 1/2
13 Shariyazdanov, Andrey 3 17-23 Vorobiov, Evgeny E. 3 1-0
14 Maletin, Pavel 3 33-18 Kiriakov, Petr 3 1/2
15 Yandemirov, Valeri 2.5 27-34 Gajsin, Evgenij 3 0-1
16 Yagupov, Igor 2.5 29-31 Novikov, Maxim 2.5 1/2
17 Yudin, Sergei 2.5 32-36 Nazarov, Nikolay 0.5 1-0
18 Loskutov, Oleg 2 30-35 Frolov, Denis 1.5 1/2

 

7 (29 2004 .)
1 Timofeev, Artyom 4.5 12-2 Motylev, Alexander 4.5 1/2
2 Jakovenko, Dmitry 4.5 14-20 Korotylev, Alexey 4.5 1/2
3 Inarkiev, Ernesto 4 9-11 Rustemov, Alexander 4 1/2
4 Rublevsky, Sergei 3.5 1-13 Sorokin, Maxim 3.5 1/2
5 Filippov, Valerij 3.5 3-24 Khismatullin, Denis 3.5 0-1
6 Smirnov, Pavel 3.5 8-28 Khairullin, Ildar 3.5 1-0
7 Kharlov, Andrei 3.5 10-22 Belozerov, Andrei 3.5 1/2
8 Bocharov, Dmitry 3.5 19-17 Shariyazdanov, Andrey 3 1-0
9 Galkin, Alexander 3 7-5 Lastin, Alexander 3 1/2
10 Dvoirys, Semen I. 3 6-15 Kornev, Alexei 3 1-0
11 Kosyrev, Vladimir 3 25-33 Maletin, Pavel 3 1-0
12 Kobalia, Mikhail 2.5 4-27 Yandemirov, Valeri 2.5 1-0
13 Ulibin, Mikhail 2.5 16-32 Yudin, Sergei 2.5 1-0
14 Kiriakov, Petr 2.5 18-34 Gajsin, Evgenij 2.5 1/2
15 Novikov, Maxim 2.5 31-26 Iskusnyh, Sergei 2.5 0-1
16 Vorobiov, Evgeny E. 2 23-30 Loskutov, Oleg 2 1-0
17 Frolov, Denis 1.5 35-21 Sherbakov, Ruslan 2 0-1
18 Nazarov, Nikolay 0.5 36-29 Yagupov, Igor 1.5 0-1

 

6 (28 2004 .)
1 Motylev, Alexander 3.5 2-9 Inarkiev, Ernesto 4 1-0
2 Rustemov, Alexander 3.5 11-12 Timofeev, Artyom 4 1/2
3 Jakovenko, Dmitry 3.5 14-3 Filippov, Valerij 3.5 1-0
4 Korotylev, Alexey 3.5 20-10 Kharlov, Andrei 3.5 1-0
5 Belozerov, Andrei 3 22-1 Rublevsky, Sergei 3 1/2
6 Khismatullin, Denis 3 24-19 Bocharov, Dmitry 3 1/2
7 Kornev, Alexei 2.5 15-28 Khairullin, Ildar 3 1/2
8 Maletin, Pavel 2.5 33-6 Dvoirys, Semen I. 2.5 1/2
9 Gajsin, Evgenij 2.5 34-8 Smirnov, Pavel 2.5 0-1
10 Sorokin, Maxim 2.5 13-16 Ulibin, Mikhail 2.5 1-0
11 Shariyazdanov, Andrey 2.5 17-25 Kosyrev, Vladimir 2.5 1/2
12 Lastin, Alexander 2 5-31 Novikov, Maxim 2.5 1-0
13 Yudin, Sergei 2 32-18 Kiriakov, Petr 2 1/2
14 Iskusnyh, Sergei 2 26-27 Yandemirov, Valeri 2 1/2
15 Sherbakov, Ruslan 2 21-23 Vorobiov, Evgeny E. 2 1/2
16 Yagupov, Igor 1.5 29-7 Galkin, Alexander 2 0-1
17 Frolov, Denis 2.5 35-4 Kobalia, Mikhail 1.5 0-1
18 Loskutov, Oleg 1.5 30-36 Nazarov, Nikolay 0.5 1-0

 

5 (27 2004 .)
1 Filippov, Valerij 3 3-12 Timofeev, Artyom 3.5 1/2
2 Inarkiev, Ernesto 3 9-24 Khismatullin, Denis 3 1-0
3 Rublevsky, Sergei 2.5 1-20 Korotylev, Alexey 3 1/2
4 Motylev, Alexander 2.5 2-17 Shariyazdanov, Andrey 2.5 1-0
5 Dvoirys, Semen I. 2.5 6-14 Jakovenko, Dmitry 2.5 0-1
6 Kharlov, Andrei 2.5 10-34 Gajsin, Evgenij 2.5 1-0
7 Ulibin, Mikhail 2.5 16-11 Rustemov, Alexander 2.5 0-1
8 Bocharov, Dmitry 2 19-15 Kornev, Alexei 2.5 1-0
9 Belozerov, Andrei 2 22-5 Lastin, Alexander 2 1-0
10 Smirnov, Pavel 2 8-13 Sorokin, Maxim 2 1/2
11 Kosyrev, Vladimir 2 25-31 Novikov, Maxim 2 1/2
12 Khairullin, Ildar 2 28-26 Iskusnyh, Sergei 2 1-0
13 Kiriakov, Petr 1.5 18-7 Galkin, Alexander 1.5 1/2
14 Vorobiov, Evgeny E. 1.5 23-33 Maletin, Pavel 1.5 0-1
15 Yandemirov, Valeri 1.5 27-21 Sherbakov, Ruslan 1 1/2
16 Kobalia, Mikhail 1 4-29 Yagupov, Igor 1 1/2
17 Yudin, Sergei 1 32-30 Loskutov, Oleg 1 1-0
18 Nazarov, Nikolay 0 36-35 Frolov, Denis 1 1/2

 

4 (26 2004 .)
1 Timofeev, Artyom 3 12-9 Inarkiev, Ernesto 2.5 1/2
2 Rublevsky, Sergei 2 1-16 Ulibin, Mikhail 2 1/2
3 Jakovenko, Dmitry 2 14-2 Motylev, Alexander 2 1/2
4 Filippov, Valerij 2 3-19 Bocharov, Dmitry 2 1-0
5 Korotylev, Alexey 2 20-8 Smirnov, Pavel 2 1-0
6 Kornev, Alexei 2 15-10 Kharlov, Andrei 2 1/2
7 Khismatullin, Denis 2 24-18 Kiriakov, Petr 1.5 1-0
8 Lastin, Alexander 1.5 5-28 Khairullin, Ildar 1.5 1/2
9 Galkin, Alexander 1.5 7-6 Dvoirys, Semen I. 1.5 0-1
10 Rustemov, Alexander 1.5 11-23 Vorobiov, Evgeny E. 1.5 1-0
11 Sorokin, Maxim 1.5 13-25 Kosyrev, Vladimir 1.5 1/2
12 Shariyazdanov, Andrey 1.5 17-27 Yandemirov, Valeri 1.5 1-0
13 Gajsin, Evgenij 1.5 34-4 Kobalia, Mikhail 1 1-0
14 Novikov, Maxim 1 31-21 Sherbakov, Ruslan 1 1-0
15 Loskutov, Oleg 1 30-22 Belozerov, Andrei 1 0-1
16 Iskusnyh, Sergei 1 26-35 Frolov, Denis 1 1-0
17 Yagupov, Igor 0.5 29-32 Yudin, Sergei 0.5 1/2
18 Maletin, Pavel 0.5 33-36 Nazarov, Nikolay 0 1-0

 

3 (25 2004 .)
1 Timofeev, Artyom 2 12-14 Jakovenko, Dmitry 2 1-0
2 Kharlov, Andrei 1.5 10-1 Rublevsky, Sergei 1.5 1/2
3 Motylev, Alexander 1.5 2-16 Ulibin, Mikhail 1.5 1/2
4 Smirnov, Pavel 1.5 8-15 Kornev, Alexei 1.5 1/2
5 Inarkiev, Ernesto 1.5 9-18 Kiriakov, Petr 1.5 1-0
6 Belozerov, Andrei 1 22-3 Filippov, Valerij 1 0-1
7 Kobalia, Mikhail 1 4-24 Khismatullin, Denis 1 0-1
8 Yandemirov, Valeri 1 27-5 Lastin, Alexander 1 1/2
9 Vorobiov, Evgeny E. 1 23-7 Galkin, Alexander 1 1/2
10 Kosyrev, Vladimir 1 25-11 Rustemov, Alexander 1 1/2
11 Khairullin, Ildar 1 28-13 Sorokin, Maxim 1 1/2
12 Gajsin, Evgenij 1 34-17 Shariyazdanov, Andrey 1 1/2
13 Bocharov, Dmitry 1 19-31 Novikov, Maxim 1 1-0
14 Frolov, Denis 1 35-20 Korotylev, Alexey 1 0-1
15 Dvoirys, Semen I. 0.5 6-29 Yagupov, Igor 0.5 1-0
16 Sherbakov, Ruslan 0.5 21-30 Loskutov, Oleg 0.5 1/2
17 Nazarov, Nikolay 0 36-26 Iskusnyh, Sergei 0 0-1
18 Yudin, Sergei 0 32-33 Maletin, Pavel 0 1/2

 

2 (24 2004 .)
1 Kornev, Alexei 1 15-2 Motylev, Alexander 1 1/2
2 Ulibin, Mikhail 1 16-8 Smirnov, Pavel 1 1/2
3 Kiriakov, Petr 1 18-10 Kharlov, Andrei 1 1/2
4 Khismatullin, Denis 1 24-12 Timofeev, Artyom 1 0-1
5 Novikov, Maxim 1 31-14 Jakovenko, Dmitry 1 0-1
6 Rublevsky, Sergei 0.5 1-21 Sherbakov, Ruslan 0.5 1-0
7 Filippov, Valerij 0.5 3-23 Vorobiov, Evgeny E. 0.5 1/2
8 Shariyazdanov, Andrey 0.5 17-4 Kobalia, Mikhail 0.5 1/2
9 Lastin, Alexander 0.5 5-25 Kosyrev, Vladimir 0.5 1/2
10 Galkin, Alexander 0.5 7-27 Yandemirov, Valeri 0.5 1/2
11 Inarkiev, Ernesto 0.5 9-29 Yagupov, Igor 0.5 1-0
12 Rustemov, Alexander 0.5 11-35 Frolov, Denis 0.5 1/2
13 Belozerov, Andrei 0.5 22-19 Bocharov, Dmitry 0.5 1/2
14 Loskutov, Oleg 0 30-6 Dvoirys, Semen I. 0 1/2
15 Sorokin, Maxim 0 13-32 Yudin, Sergei 0 1-0
16 Korotylev, Alexey 0 20-33 Maletin, Pavel 0 1-0
17 Iskusnyh, Sergei 0 26-34 Gajsin, Evgenij 0 0-1
18 Khairullin, Ildar 0 28-36 Nazarov, Nikolay 0 1-0

 

1 (23 2004 .)
1 Bocharov, Dmitry 0 19-1 Rublevsky, Sergei 0 1/2
2 Motylev, Alexander 0 2-20 Korotylev, Alexey 0 1-0
3 Sherbakov, Ruslan 0 21-3 Filippov, Valerij 0 1/2
4 Kobalia, Mikhail 0 4-22 Belozerov, Andrei 0 1/2
5 Vorobiov, Evgeny E. 0 23-5 Lastin, Alexander 0 1/2
6 Dvoirys, Semen I. 0 6-24 Khismatullin, Denis 0 0-1
7 Kosyrev, Vladimir 0 25-7 Galkin, Alexander 0 1/2
8 Smirnov, Pavel 0 8-26 Iskusnyh, Sergei 0 1-0
9 Yandemirov, Valeri 0 27-9 Inarkiev, Ernesto 0 1/2
10 Kharlov, Andrei 0 10-28 Khairullin, Ildar 0 1-0
11 Yagupov, Igor 0 29-11 Rustemov, Alexander 0 1/2
12 Timofeev, Artyom 0 12-30 Loskutov, Oleg 0 1-0
13 Novikov, Maxim 0 31-13 Sorokin, Maxim 0 1-0
14 Jakovenko, Dmitry 0 14-32 Yudin, Sergei 0 1-0
15 Maletin, Pavel 0 33-15 Kornev, Alexei 0 0-1
16 Ulibin, Mikhail 0 16-34 Gajsin, Evgenij 0 1-0
17 Frolov, Denis 0 35-17 Shariyazdanov, Andrey 0 1/2
18 Kiriakov, Petr 0 18-36 Nazarov, Nikolay 0 1-0

 

  Rambler's Top100     
Используются технологии uCoz