57

21-30 , -

9 30 2004 .
1 Dreev, Alexey 6.0 1- 21 Ivanov, Sergey 5.0 1/2
2 Epishin, Vladimir 5.5 8- 4 Zvjaginsev, Vadim 5.0 1/2
3 Popov, Valerij 5.0 20- 16 Tseshkovsky, Vitaly 5.5 1/2
4 Khalifman, Alexander 5.0 2- 9 Najer, Evgeniy 5.0 1/2
5 Sakaev, Konstantin 4.5 3- 12 Yevseev, Denis 4.5 1-0
6 Riazantsev, Alexander 4.5 18- 6 Volkov, Sergey 4.5 1-0
7 Romanov, Evgeny 4.5 31- 30 Andreikin, Dmitry 4.5 1/2
8 Alekseev, Evgeny 4.0 7- 10 Yakovich, Yuri 4.5 1/2
9 Tregubov, Pavel V. 4.0 5- 14 Burmakin, Vladimir 4.0 1-0
10 Shaposhnikov, Evgeny 4.0 17- 25 Nikolenko, Oleg 4.0 1/2
11 Nepomniachtchi, Ian 4.0 29- 19 Landa, Konstantin 4.0 0-1
12 Kuzmin, Alexey 3.5 15- 13 Dolmatov, Sergey 3.5 1/2
13 Belov, Vladimir 3.5 22- 27 Dobrov, Vladimir 3.5 1-0
14 Ionov, Sergey 3.5 24- 28 Solovjov, Sergey I. 3.5 1-0
15 Kurnosov, Igor 3.0 23- 11 Gleizerov, Evgeny 2.5 1-0
16 Loginov, Valery A 3.0 26- 34 Shapovalenko, Maxim 1.0 1-0
17 Danin, Alexandre 3.0 32- 33 Silivanov, Sergej 1.0 1-0

 

8 29 2004 .
1 Najer, Evgeniy 4.5 9- 1 Dreev, Alexey 5.5 1/2
2 Tseshkovsky, Vitaly 5.0 16- 21 Ivanov, Sergey 4.5 1/2
3 Zvjaginsev, Vadim 4.5 4- 2 Khalifman, Alexander 4.5 1/2
4 Epishin, Vladimir 4.5 8- 5 Tregubov, Pavel V. 4.0 1-0
5 Andreikin, Dmitry 4.0 30- 3 Sakaev, Konstantin 4.0 1/2
6 Popov, Valerij 4.0 20- 7 Alekseev, Evgeny 4.0 1-0
7 Yakovich, Yuri 4.0 10- 18 Riazantsev, Alexander 4.0 1/2
8 Yevseev, Denis 4.0 12- 31 Romanov, Evgeny 4.0 1/2
9 Volkov, Sergey 3.5 6- 24 Ionov, Sergey 3.5 1-0
10 Landa, Konstantin 3.5 19- 17 Shaposhnikov, Evgeny 3.5 1/2
11 Burmakin, Vladimir 3.5 14- 15 Kuzmin, Alexey 3.0 1/2
12 Dolmatov, Sergey 3.0 13- 22 Belov, Vladimir 3.0 1/2
13 Loginov, Valery A 3.0 26- 25 Nikolenko, Oleg 3.0 0-1
14 Solovjov, Sergey I. 3.0 28- 32 Danin, Alexandre 2.5 1/2
15 Shapovalenko, Maxim 1.0 34- 29 Nepomniachtchi, Ian 3.0 0-1
16 Dobrov, Vladimir 2.5 27- 11 Gleizerov, Evgeny 2.5 1-0
17 Silivanov, Sergej 1.0 33- 23 Kurnosov, Igor 2.0 0-1

 

7 28 2004 .
1 Dreev, Alexey 5 1- 4 Zvjaginsev, Vadim 4 1/2
2 Khalifman, Alexander 4 2- 16 Tseshkovsky, Vitaly 4.5 1/2
3 Sakaev, Konstantin 3.5 3- 8 Epishin, Vladimir 4 1/2
4 Tregubov, Pavel V. 3.5 5- 30 Andreikin, Dmitry 3.5 1/2
5 Ivanov, Sergey 3.5 21- 6 Volkov, Sergey 3.5 1-0
6 Alekseev, Evgeny 3.5 7- 12 Yevseev, Denis 3.5 1/2
7 Najer, Evgeniy 3.5 9- 19 Landa, Konstantin 3.5 1-0
8 Romanov, Evgeny 3.5 31- 10 Yakovich, Yuri 3.5 1/2
9 Shaposhnikov, Evgeny 3 17- 24 Ionov, Sergey 3 1/2
10 Riazantsev, Alexander 3 18- 28 Solovjov, Sergey I. 3 1-0
11 Nepomniachtchi, Ian 3 29- 20 Popov, Valerij 3 0-1
12 Nikolenko, Oleg 2.5 25- 13 Dolmatov, Sergey 2.5 1/2
13 Danin, Alexandre 2.5 32- 14 Burmakin, Vladimir 2.5 0-1
14 Belov, Vladimir 2.5 22- 26 Loginov, Valery A 2.5 1/2
15 Kuzmin, Alexey 2 15- 23 Kurnosov, Igor 2 1-0
16 Gleizerov, Evgeny 1.5 11- 34 Shapovalenko, Maxim 1 1-0
17 Dobrov, Vladimir 1.5 27- 33 Silivanov, Sergej 1 1-0

 

6 27 2004 .
1 Khalifman, Alexander 3.5 2- 1 Dreev, Alexey 4.5 1/2
2 Tseshkovsky, Vitaly 4 16- 8 Epishin, Vladimir 3.5 1/2
3 Yakovich, Yuri 3 10- 3 Sakaev, Konstantin 3 1/2
4 Zvjaginsev, Vadim 3 4- 17 Shaposhnikov, Evgeny 3 1-0
5 Yevseev, Denis 3 12- 5 Tregubov, Pavel V. 3 1/2
6 Volkov, Sergey 3 6- 31 Romanov, Evgeny 3 1/2
7 Andreikin, Dmitry 3 30- 9 Najer, Evgeniy 3 1/2
8 Popov, Valerij 2.5 20- 19 Landa, Konstantin 3 1/2
9 Danin, Alexandre 2.5 32- 7 Alekseev, Evgeny 2.5 0-1
10 Belov, Vladimir 2.5 22- 21 Ivanov, Sergey 2.5 0-1
11 Dolmatov, Sergey 2 13- 18 Riazantsev, Alexander 2.5 1/2
12 Burmakin, Vladimir 2 14- 25 Nikolenko, Oleg 2 1/2
13 Solovjov, Sergey I. 2 28- 15 Kuzmin, Alexey 2 1-0
14 Kurnosov, Igor 2 23- 29 Nepomniachtchi, Ian 2 0-1
15 Ionov, Sergey 2 24- 11 Gleizerov, Evgeny 1.5 1-0
16 Loginov, Valery A 1.5 26- 33 Silivanov, Sergej 1 1-0
17 Shapovalenko, Maxim 0 34- 27 Dobrov, Vladimir 1.5 1-0

 

5   25 2004 .
1 Dreev, Alexey 4.0 1- 16 Tseshkovsky, Vitaly 3.5 1/2
2 Epishin, Vladimir 3.0 8- 2 Khalifman, Alexander 3.0 1/2
3 Romanov, Evgeny 2.5 31- 4 Zvjaginsev, Vadim 2.5 1/2
4 Landa, Konstantin 2.5 19- 6 Volkov, Sergey 2.5 1/2
5 Shaposhnikov, Evgeny 2.5 17- 30 Andreikin, Dmitry 2.5 1/2
6 Sakaev, Konstantin 2.0 3- 13 Dolmatov, Sergey 2.0 1-0
7 Tregubov, Pavel V. 2.0 5- 29 Nepomniachtchi, Ian 2.0 1-0
8 Alekseev, Evgeny 2.0 7- 22 Belov, Vladimir 2.0 1/2
9 Najer, Evgeniy 2.0 9- 24 Ionov, Sergey 2.0 1-0
10 Kuzmin, Alexey 2.0 15- 10 Yakovich, Yuri 2.0 0-1
11 Nikolenko, Oleg 2.0 25- 12 Yevseev, Denis 2.0 0-1
12 Ivanov, Sergey 2.0 21- 14 Burmakin, Vladimir 1.5 1/2
13 Gleizerov, Evgeny 1.5 11- 32 Danin, Alexandre 1.5 0-1
14 Riazantsev, Alexander 1.5 18- 26 Loginov, Valery A 1.5 1-0
15 Dobrov, Vladimir 1.5 27- 20 Popov, Valerij 1.5 0-1
16 Silivanov, Sergej 1.0 33- 28 Solovjov, Sergey I. 1.0 0-1
17 Shapovalenko, Maxim 0.0 34- 23 Kurnosov, Igor 1.0 0-1

 

4   24 2004 .
1 Volkov, Sergey 2.5 6- 1 Dreev, Alexey 3.0 0-1
2 Tseshkovsky, Vitaly 2.5 16- 3 Sakaev, Konstantin 2.0 1-0
3 Khalifman, Alexander 2.0 2- 7 Alekseev, Evgeny 2.0 1-0
4 Epishin, Vladimir 2.0 8- 21 Ivanov, Sergey 2.0 1-0
5 Andreikin, Dmitry 2.0 30- 19 Landa, Konstantin 2.0 1/2
6 Zvjaginsev, Vadim 2.0 4- 5 Tregubov, Pavel V. 1.5 1/2
7 Belov, Vladimir 1.5 22- 9 Najer, Evgeniy 1.5 1/2
8 Nepomniachtchi, Ian 1.5 29- 13 Dolmatov, Sergey 1.5 1/2
9 Burmakin, Vladimir 1.5 14- 17 Shaposhnikov, Evgeny 1.5 0-1
10 Ionov, Sergey 1.5 24- 15 Kuzmin, Alexey 1.5 1/2
11 Popov, Valerij 1.5 20- 31 Romanov, Evgeny 1.5 0-1
12 Yakovich, Yuri 1.0 10- 23 Kurnosov, Igor 1.0 1-0
13 Loginov, Valery A 1.0 26- 11 Gleizerov, Evgeny 1.0 1/2
14 Yevseev, Denis 1.0 12- 33 Silivanov, Sergej 1.0 1-0
15 Riazantsev, Alexander 1.0 18- 27 Dobrov, Vladimir 1.0 1/2
16 Solovjov, Sergey I. 1.0 28- 25 Nikolenko, Oleg 1.0 0-1
17 Danin, Alexandre 0.5 32- 34 Shapovalenko, Maxim 0.0 1-0

 

3   23 2004 .
1 Dreev, Alexey 2.0 1- 8 Epishin, Vladimir 2.0 1-0
2 Najer, Evgeniy 1.5 9- 6 Volkov, Sergey 1.5 0-1
3 Alekseev, Evgeny 1.5 7- 30 Andreikin, Dmitry 1.5 1/2
4 Shaposhnikov, Evgeny 1.5 17- 16 Tseshkovsky, Vitaly 1.5 0-1
5 Nikolenko, Oleg 1.0 25- 2 Khalifman, Alexander 1.0 0-1
6 Sakaev, Konstantin 1.0 3- 18 Riazantsev, Alexander 1.0 1-0
7 Dobrov, Vladimir 1.0 27- 4 Zvjaginsev, Vadim 1.0 0-1
8 Tregubov, Pavel V. 1.0 5- 24 Ionov, Sergey 1.0 1/2
9 Landa, Konstantin 1.0 19- 10 Yakovich, Yuri 1.0 1-0
10 Ivanov, Sergey 1.0 21- 12 Yevseev, Denis 1.0 1-0
11 Dolmatov, Sergey 1.0 13- 20 Popov, Valerij 1.0 1/2
12 Nepomniachtchi, Ian 1.0 29- 14 Burmakin, Vladimir 1.0 1/2
13 Romanov, Evgeny 1.0 31- 15 Kuzmin, Alexey 1.0 1/2
14 Gleizerov, Evgeny 0.5 11- 22 Belov, Vladimir 1.0 1/2
15 Kurnosov, Igor 0.5 23- 28 Solovjov, Sergey I. 0.5 1/2
16 Loginov, Valery A 0.0 26- 32 Danin, Alexandre 0.5 1-0
17 Silivanov, Sergej 0.0 33- 34 Shapovalenko, Maxim 0.0 1-0

 

2   22 2004 .
1 Kuzmin, Alexey 1.0 15- 1 Dreev, Alexey 1.0 0-1
2 Volkov, Sergey 1.0 6- 17 Shaposhnikov, Evgeny 1.0 1/2
3 Epishin, Vladimir 1.0 8- 31 Romanov, Evgeny 1.0 1-0
4 Tseshkovsky, Vitaly 1.0 16- 9 Najer, Evgeniy 1.0 1/2
5 Khalifman, Alexander 0.5 2- 21 Ivanov, Sergey 0.5 1/2
6 Belov, Vladimir 0.5 22- 3 Sakaev, Konstantin 0.5 1/2
7 Zvjaginsev, Vadim 0.5 4- 19 Landa, Konstantin 0.5 1/2
8 Popov, Valerij 0.5 20- 5 Tregubov, Pavel V. 0.5 1/2
9 Solovjov, Sergey I. 0.5 28- 7 Alekseev, Evgeny 0.5 0-1
10 Yakovich, Yuri 0.5 10- 29 Nepomniachtchi, Ian 0.5 1/2
11 Andreikin, Dmitry 0.5 30- 11 Gleizerov, Evgeny 0.5 1-0
12 Yevseev, Denis 0.5 12- 27 Dobrov, Vladimir 0.5 1/2
13 Ionov, Sergey 0.5 24- 13 Dolmatov, Sergey 0.5 1/2
14 Burmakin, Vladimir 0.0 14- 26 Loginov, Valery A 0.0 1-0
15 Riazantsev, Alexander 0.0 18- 33 Silivanov, Sergej 0.0 1-0
16 Danin, Alexandre 0.0 32- 23 Kurnosov, Igor 0.0 1/2
17 Shapovalenko, Maxim 0.0 34- 25 Nikolenko, Oleg 0.0 0-1

 

1   21 2004 .
1 Dreev, Alexey 0 1- 18 Riazantsev, Alexander 0 1-0
2 Landa, Konstantin 0 19- 2 Khalifman, Alexander 0 1/2
3 Sakaev, Konstantin 0 3- 20 Popov, Valerij 0 1/2
4 Ivanov, Sergey 0 21- 4 Zvjaginsev, Vadim 0 1/2
5 Tregubov, Pavel V. 0 5- 22 Belov, Vladimir 0 1/2
6 Kurnosov, Igor 0 23- 6 Volkov, Sergey 0 0-1
7 Alekseev, Evgeny 0 7- 24 Ionov, Sergey 0 1/2
8 Nikolenko, Oleg 0 25- 8 Epishin, Vladimir 0 0-1
9 Najer, Evgeniy 0 9- 26 Loginov, Valery A 0 1-0
10 Dobrov, Vladimir 0 27- 10 Yakovich, Yuri 0 1/2
11 Gleizerov, Evgeny 0 11- 28 Solovjov, Sergey I. 0 1/2
12 Nepomniachtchi, Ian 0 29- 12 Yevseev, Denis 0 1/2
13 Dolmatov, Sergey 0 13- 30 Andreikin, Dmitry 0 1/2
14 Romanov, Evgeny 0 31- 14 Burmakin, Vladimir 0 1-0
15 Kuzmin, Alexey 0 15- 32 Danin, Alexandre 0 1-0
16 Silivanov, Sergej 0 33- 16 Tseshkovsky, Vitaly 0 0-1
17 Shaposhnikov, Evgeny 0 17- 34 Shapovalenko, Maxim 0 1-0

 

  Rambler's Top100     
Используются технологии uCoz